BRETT HOWDEN
#21 - C
Upper body injury, injured reserve